PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ AKORDŮ PŘI ZPĚVU:

 

 • Tón v melodii by měl být obsažen v akordu, zejm. na 1.době. Neplatí absolutně, můžete např. zpívat septimu (tón g) a hrát pouze Am a ladí to (to se často stává u 2.hlasu). Stejně tak, pokud se vyskytne na 1.době neakordický tón, je možné ho akceptovat, pokud je krátký (osmina, šestnáctina v synkopách).
 • Je-li v taktu více akordů, je možné vynechat ty na sudých dobách. 
 • Cadd9 - znamená přidání uvedeného intervalu (nóny - tón D) při zachování všech tónů akordu, zejm. tercie. 
 • Asus4-3 - znamená průtah. Čtyřka znamená kvartu, která v akordu nahrazuje tercii (3); často se k ní zpátky vrací - tz.,že se po kvartě hraje akord v původním tvaru - s tercií. Asus2Dvojka znamená sekundu (2.stupeň).

  (Pokud akord nemá tercii, ztrácí durový nebo mollový charakter.)

  Zpívá-li se pouze jednohlasně, průtahy není nutné používat  - viz "barokní písně".

 • Akordy malým písmem nebo v závorkách je možné vynechat
 • /G - písmeno za lomítkem označuje bas, který se má hrát v akordu (viz předchozí akord).Možno vynechat a hrát základní tvar akordu
 • A5 - je akord bez tercie, pouze s kvintou.
 •  POSTUPUJÍCÍ - KRÁČEJÍCÍ BAS    (Poslední večeře , Skálo, Napiš mi brzy, Veni domine)

 • AKORDY - tóny, složení