CHYBY VE ZPĚVNÍCÍCH

 

Záludnosti ve zpěvnících Já písnička

  • Nové vydání - přineslo často i změnu tóniny - hraje se již od jiného akordu.
  • Tam, kde má být písmeno akordové značky, je kytarový diagram - zejm. na 1. době dochází ke zmatení

 

JÁ PÍSNIČKA 1 - zelený  1994

 

EJ, PADÁ PADÁ ROSIČKA - od Em

v závěru - poslední 3 takty:

C         Am       Em              H7     Em

o     -    ny         o         -        bo  -  je

 

MALÉ KOTĚ - od D

V melodii v prvním taktu - na 3.a 4. dobu má být e, a ("mňau, mňau").

vynechání akordu G :

|D        G  | D           |

 ne -    pá   nepálí

 

MUZIKANTI CO DĚLÁTE - od Em

Použití Adur jako přechodu do D je namístě, v mor. lidovkách časté; ovšem nehodí se tam A7, protože se "bije" septima se sextou (v melodii).

HONKY TONKY BLUES - snížený tón u fis, podobně u h je nesmysl. Často se setkávám s tím, že ve zpěvnících a notových záznamech jsou upravovatelé "papežtější než papež". Nevím z čeho čerpali, ale takhle přehnaně se sníženou tercií se to nezpívá. Naštěstí melodie už natolik zlidověla, že si ji každý zpívá tak, jak je to přirozené.

OKOŘ -  chybí závěrečný akord D

SEVERNÍ VÍTR - chyby v textu - ....jsem chudý, jsem sláb....2.sloka: ...Tak zarůstám..... plechovej...

ROLNIČKY - příliš přeplácané akordy - zjednodušení je na místě

ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ - od ...zdaleka se béřeme...po ...neseme...zůstává pouze akord D.

 

VESNICKÁ ROMANCE, str.99

Kolem téhle písničky je dost nejasností a nepřesností. Z českých verzí jsem zaznamenal mimo tuto ještě "DEN SE KRÁTÍ" (zpívá R.Pellar, č.text: V.Merhaut) a "KOZEL" (zpívá J.Nohavica). Nohavica tvrdí, že jde o americkou lidovou, na stránkách Supraphonu se jednou uvádí také jako lidová, ale na jiném albu je hudba od H.Frantzena. Původní píseň se jmenuje "The Faithful Hussar" (Věrný husar) - jde o vojenskou píseň. Je tu ještě francouzská verze s názvem "Marjolaine"(autoři: Francis Lamarque+Rudi Révil).

Wikipedie:

"Je to německá píseň, existuje v různých variantách od 19.století. Dnešní populární verze písně pochází od skladatele a bývalého vojenského kapelníka Heinricha Frantzena (1880-1953). Není jasné, zda Frantzen použil existující melodii nebo zda pochod kompletně složil sám."

Ve zpěvníku mi dost vadí posunuté předtaktí - je to asi záměr a vtípek ze semaforských časů, ale méně zkušeného hráče to dost zmate. Přirozené přízvuky na prvních dobách jsou:

když prše   -    lo...............jen se li  - lo

 

JÁ PÍSNIČKA 2žlutý 1993

 

KDYŽ SEM ŠEL Z HRADIŠŤA, str.15

Patří do skupiny písní tzv. táhlých, to znamená zpívaných ne rytmicky přesně, ale podle pocitu či dechu (frázování).

Akord C ve druhém taktu je zbytečný - místo něj už rovnou Am; Další pasáž:

 D7           G           D7          G          D7

Potka   -   la mě,     zdravi   -  la          mě

 

ANDĚL   str.34

G               D7      G

Poláma  -  li mu křídla

 

BATALION, str.39

Francouzská písnička (Tourdion) založená na protihlasech - v refrénu. Úvodní předzpěv : "Víno máš a markytánku..." se zpívá do refrénu. Akordy tedy musí být stejné. V refrénu je posunutý ak. C:

C

zítra do Burgund......

 

BESSIE, str.41

Trampské písničky vycházely z tehdejšího swingu a jazzu - proto nebyly nijak ojedinělé "zahuštěnější" akordy - např. C9, C+, C7/5b, atd.

Pokud je v melodii tón fis, je lépe zahrát akord tzv. devítku, která jej obsahuje:

 

    E9                          A7    A+                                            E9        A7        D

...zůstane vzpomín - kám....                 ....chci ti svou  lás   -    ku        dát.

 

Akord A7+ nezní moc dobře  - stačí A+.

 

 

BRATŘÍČKU, ZAVÍREJ VRÁTKA, str.44

Na konci ref. nesedí Am ale lépe H7:

                 H7    Em

...vlku se  za  -  chtělo

 

DEJ MI VÍC SVÉ LÁSKY, str.51

Chyba v textu: podporujou nikoli dobrou, ale hloupou náladu....

 

DOKUD SE ZPÍVÁ, str.57

Místo G  má být   F:

             Dm7       F          C

...vyjíždí vlaky co čtvrthodinu

Chyby v zápisu melodie-první tři takty má být: | e-g-g g-f-e | d-c-c f-g-a | e     |

 

HOLUBÍ DŮM, str.67

Nahrála skupina Faraon s basistou K.Šípem v r.1973. Legrační je, že zpěvník vyšel po revoluci a stále je uveden pseudonym Z.Svěráka  - E.Synek.

Akord  E tam nemá být, ačkoli je to dominanta - a ta bývá v 90% durová, tak tady zrovna ne - navíc je to septakord.

Am    -    G   -   Fmaj7   -   Em7

V pozdějším vydání je chyba v refrénu - chybí osminy: Hle - dám...( h - h-a).

 

HVĚZDA NA VRBĚ, str.73

Těžká písnička, na hraní i zpívání. Hudba  - K.Mareš ne Mauš. Členění rytmu je po 3, nikoli po 6-ti. Takže 3-dobý rytmus.

 

 Em    Am     Em   Am    F               Hsus4      E     A     C     Em

ať je nikdy    neo    brací     k vrbě    křivola     ký

                     F         As                 Am

kromě listí    visí     malá hvěz          da

 

JARO, str.78

V závěru jsou špatně noty - nikdo nedívá - c místo cis.

 

JOŽIN  Z BAŽIN   (v novějších vydáních)

Problémový je refrén. Půltónové nasazení je zřejmě snahou o "zhoupnutí" (podobně "Honky tonky"). Ovšem když se to zahraje, zní to hrozně. Takže rozhodně bez půltónu, začít rovnou tónem h. Zpívá se dvojhlasem, přičemž horní je první (obvyklé), zpívá to Ivo Pešák, Mládek  druhý hlas. Ale od místa ..."na Jožina z bažin koho by to napadlo...."  se  prohodí a 1.hlas (nižší) zpívá Mládek. Pokud je 2.hlas vyšší, měl by se upozadit (ztišit). (Podobně to dělají sourozenci Ulrychovi). Problém je, že ten 1.hlas klesne dost nízko, proto se můžete setkat s verzí, kdy se zpívá ten 2.hlas místo prvního. Je možné zpívat od tercie-tedy od tónu e. To zní lépe, jelikož je to melodičtější. I když je ve zpěvníku uvedený 2.hlas od tercie, v originále zpívá Pešák od základního tónu-od c. Závěrem: písnička sice "zlidověla", ale dobře ji zazpívat je docela obtížné...

 

KOČKA NA OKNĚ, str.87  

místo Hm má být  Hm7/5b, který by se dal nahradit Dm, případně lépe Dm/H.

                                                  Hm7/5b

...............Byl horký letní den a celý     svět se        smál

 

NA KAMENI KÁMEN, str.101

Matoucí zápis v rytmu "alla breve"  (je dvoudobý, rychlejší - tato písnička je však pomalá).

Pomlky a přidané takty písničku nesmyslně prodlužují. 

 

PANENKA, str.108

Písnička začíná předtaktím, pouze jednou notou - h.

V textu má být "odplul" nikoli skončil ten prvý den...

 

POCESTNÝ, str.111

Na zač. refrénu nemá být D7, ale G. Podobně v závěru:

G                          D       G       

.....hned se naj  -  dou     jiné.

 

Navíc druhá nota v ref. je špatně - ne c, ale h.

 

PRAMÍNEK VLASŮ, str.114

Akordy neodpovídají originálu - D - Hm7 - Em - A6,        

REF.   C6 - D - C6 - D - G9 - D - Bb7 - A7

 

SNAD JSEM TO ZAVINIL JÁ, str.131

Pěkná variace na "The House Of The Rising Sun"

Ve 4.taktu je E, které zní tvrdě a na nahrávce není - zůstává Dm. Rovněž v tomto taktu chybí (!)předtaktí, kde se zpívá "nic"...jíst...(a podobně "tou" tmou...).

 

 

ZELENÉ PLÁNĚ, str.153

zápis je z nepochopitelných důvodů v triolách - přitom je to 6/8 takt. Je to dost zavádějící pro doprovod - méně zkušení hráči si budou počítat do čtyř místo do šesti. Navíc to posuvá přízvuky tam, kde nemají být (místo 1.doby je 3.)

Takových písní je tam víc - PRAMÍNEK VLASŮ, TOULAVEJ, VINNETOU

 

ŽELVA, str.155

V půlce refrénu je špatně text a nemá tam být ligatura:

               G             C

.....a       nic   se    neboj

Druhý hlas je v tomto případě vyšší, což je sice neobvyklé, ale v popmusic 60-tých let docela běžné. Ovšem na nahrávce se ten hlas stáhne, aby nepřehlušil hlas první. Tady by prospělo grafické odlišení - jinak je to opět zmatečné a zavádějící.

 

JÁ PÍSNIČKA 3 - modrý  1995

DEZERTÉR str.77

Akordy jsou jinak než na nahrávce. Autor zpěvníku zapsal píseň v dlouhých hodnotách, což ho zřejmě vedlo k tomu, že harmonizoval každý neakordický tón. To vede k rozkouskování a "rozsekání" melodie a ztrátě  plynulosti. Můj zápis viz odkaz.

 

 SBOHEM GALÁNEČKO , str.124

Zářný příklad písničky aspirující na zlidovění - pokud se tak už nestalo. Vlasta to hraje od G, což je vysoko, zejména pro ženy. Ve zpěvnících i na netu se tvrdošíjně objevuje v závěru akord Dm (nebo Am v pův.tónině), ačkoli v melodii se zpívá tón, který do akordu nepatří. Z harmonického hlediska to je správný postup, že se před dominantou G objeví Dm, ale tady to neladí se zpěvem. Na nahrávce V.R. je slyšet Cmaj7. Pokud je pro někoho Fmaj nebo Cmaj příliš odvážné, může hrát Am (Em) nebo F (C).

 

Am            D     G             Am Em (C, Cmaj)                D            

Dm            G     C             Dm Am (F, Fmaj)                G            

kyselé vínečko, kyselé ví-  -    ne  -         -         -          čko          

 

 G                   Em (C, Cmaj)   D          G

 C                   Am (F, Fmaj)   G           C

 podalas' ně k pi  -  -  -   - -  -  -           tí...

 

 

Písnička byla původně určená pro skupinu Fleret. Ti to hrají malinko jinak rytmicky, ale akordy jsou stejné.

Zajímavá odchylka je ve zpěvu; při opakování ...kyselé vínečko, kyselé víne - čko, zopakuje Vlasta úplně stejně, kdežto Flereti udělají legato v osminách - a to si myslím, že je verze, která se uchytí. Lid si zkrátka vybere to, co mu do ucha a do pusy nejvíc sedí. Jeden z dalších příkladů je HOLKA MODROOKÁ. Původní těžší interval kvarty se neujal - místo toho ji každý zná s počátečním intervalem sekundy.

Další zvláštností je nota na 4.době ve druhém a pátém taktu. Vlasta nezpívá půltón, ale "předjímá" tón následující (neakordický tón). (Jí - ti -  místo malé tercie se zpívá sekunda). Poslechem různých verzí na YouTube jsem zjistil, že většina to zpívá s tím půltónovým krokem - asi proto, že máme tento postup velmi zažitý (je to citlivý tón).

 

BON SOIR MADEMOISELLE PARIS str.158

Tato píseň je bohužel více známá v cover verzi P.Muka. Ten si upravil nejen harmonii (začátek má v Gdur místo Emoll) ale i melodii. V refrénu na konci zpívá stupnicovitě, kdežto originál tam má tercii (...mademoiselle Paris..). Takže většina mladých to převzala od Muka, aniž by znali originál...

JÁ PÍSNIČKA 4

TIPPERARY str.42

SMRTI, str.70

v části "Potkala ho smrti.." se hraje pouze jeden akord, a to bez tercie - takže nelze říci, jestli durový nebo mollový. Takový doprovod (v kvintách - objevuje se často v rockové hudbě) vychází ze staré hudecké tradice.

Před závěrečnou ...Běda mně hříšnému...se má ještě jako sloka zopakovat ...zanechaj obilé..

VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, str.192

Písnička jako stvořená k tomu, aby si na ní mnozí vylámali zuby. Jednak svým rozsahem (jako většina od Jožo Ráže) a různými muzikantskými záludnostmi. Uvedená tónina Cdur je docela přijatelná, ale já to raději hraju s Capo na 2-4 poli v Gdur. Akordy odpovídají přibližně (ve slokách); nájezd na refrén je obstarán modulací do emoll, přes dominantu; jěště by mohly předcházet akordy Am, C. Na konci fráze .."nic viac nemusíš"  je opět modulace do amoll, ovšem přes průtah, čili Esus4-3.

Na konci..."ono sa to ..." bych už nedával E7, ale ponechal zmenšený (Fdim - lépe Hdim - bas h-a).

 PODZIMNÍ , str.206

u akordu D je důležitý postup basu - má tam být D/F#; Aadd4 - znamená přidání uvedeného intervalu (kvarty) při zachování všech tónů akordu, zejm. tercie. Toto je ovšem průtah, kdy je tercie nahrazena na chvíli kvartou, aby se vzápětí znovu objevila - Asus4-3. Akordy v refrénu také neodpovídají - je to silně zjednodušené.

 

ŽIVOT JE BÍLÝ DŮM, str.212

 

HITY DO 3.TISÍCILETÍ č.3

 

CHCI TĚ LÍBAT, str.30

     E - F#m - E

...den co den...

    F#m7        Hm7

...přiletíš jak vítr...

...jak příval, co smýval...akord E9 je zde působí nepřijatelně tvrdě, má tam být moll:Hm7-C#m7

 

 

 

Kytarové doprovody: CHYBY VE ZPĚVNÍCÍCH

Good info

Datum: 21.06.2016 | Vložil: Pharmd413

Very nice site!

Viem, že povieš áno

Datum: 29.02.2016 | Vložil: Já, písnička 4

U této písničky chybí noty pro refrén.

Přidat nový příspěvek